Holistic Career Counseling for Youth Residing at HCC to Empower them to be Independent and Self Sustain

We conducted holistic career counseling, “Career Orientation”, “My Future Pro”, “Motivational Session”, “Psychometric Assessment” and “Individual Career Counseling” for 10 youths residing in Himalayan Children’s Charities (HCC) to help them to make right career decision on right time and become … Continue reading

Four days Basic Career Counseling Package for Youths Residing in Shangri-la Orphanage

We helped seven youths, age group of 14 -18 years old to pick the best fitting education for a career by using a series of Basic Career Counseling Package. The package contained different services such as indecision scales, Career orientation, … Continue reading

Waiting for SEE Results? 8 Different Ways Career Orientation can be Helpful for you to Make the Right Education Decision Before SEE Grade.

Career orientation is the workshop to provide necessary information about the labour market for youths to prepare them to select the right education and career path on right time. Such a workshop is very essential for all youth to reach … Continue reading

SEE पश्चात मेरो छोरा/छोरीहरुको गन्तव्य

एसईई परिक्षार्थिहरु परिक्षाको तयारिमा रहेको पाइन्छ भने अभिभावकहरु परिक्षा पश्चात मेरो छोरा/छोरीहरुले कुन विषय पढ्ने, कुन कलेज भर्ना हुने र विदाको समयमा के सिक्ने भनि चिन्तित रहेको पाइन्छ| हुनत विद्यार्थीहरुको पनि पछी के गर्ने, कसो गर्ने, के पढ्ने भन्ने चासोको … Continue reading

युवाहरुको बढ्दो वैदेशिक यात्रा कम गर्न नेपाली श्रम बजारको जानकारी

नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा गरेको पूर्वानुमान अनुसार यदी वैदेशिक रोजगारका लागि युवाहरु यसरीनै क्रमिकरुपमा बढ्दै जाने हो भने, नेपालमा सन् २०३० साल सम्म ३.६ लाख भन्दा बढि श्रमिकहरुको अभाव हुनेछ | यो अनुमानले सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई चिन्तित बनाएको छ | … Continue reading

नेपालको श्रम बजार तथा शैक्षिक प्रणाली

श्रम बजार नेपालमा रहेको पेशा र श्रम बजार संरचनाको अध्ययन आधारमा यो लेखले श्रम बजारको सिमित जानकारी प्रदान गर्दछ | नेपालको श्रम बजारको ’boutमा मलाई के जानकारी छ र थप कुन जानकारी लिनु आवश्यक छ : नेपाल सूचना तथा तथ्यांक … Continue reading