करियर दिशा नेपालको आधारभूत प्याकेज

यदि तपाईले नेपालमा उपलब्ध श्रम बजारको ’boutमा अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ वा पुर्व जानकार हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि व्यक्तित्व मुल्यांकन परिक्षण र व्यक्तिगत करियर परामर्श (कोचिंग) समावेश भएको आधारभूत प्याकेज उपयुक्त हुन्छ | त्यस्तैगरी, व्यक्तिगत क्षमता, मुल्य र व्यक्तिगत अवस्थाको सचेतना गराउने खालको आत्म प्रतिविम्बित कार्यशाला वा क्रियाकलापमा सहभागी भएको हुनुपर्दछ | यदि त्यसो हो भने यो प्याकेजले तपाईको इच्छामा आधारमा सम्भावित व्यक्तिगत व्यवसायिक जीवन हासिल गर्नकोलागि योजना बनाउन, र तपाईको व्यक्तित्व सुहाउदो पेशा रोज्न मद्दत गर्दछ |

आधारभूत प्याकेज  प्रति व्यक्ति 
अनलाईन (व्यक्तित्व) मुल्यांकन  ४५ मिनेट
व्यक्तिगत करियर (वृति ) परामर्श ३० मिनेट
जम्मा शुल्क  रु. १०००/-