करियर दिशा नेपाल

“करियर दिशा नेपाल” सामाजिक व्यवसायको अवधारणामा स्थापना भई नेपालक युवाहरुमा करियर (वृति ) परामर्श क्षेत्रमा सेवा र जानकारी प्रदान गर्ने उद्धेश्यले स्थापना भएको कम्पनी हो | करियर परामर्श एउटा विशुद्ध अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली हो, जसले युवा वर्गहरुलाई भविष्यको पेशाको ’boutमा अवगत गराउने गर्दछ |

इच्छामा आधारित मूल्यांकनबाट विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको व्यक्तित्व सुहाउदो पेशाको ’boutमा जानकारी गराउनुको साथै रोजगारको खोजी गर्न र श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्तिको जानकारी प्रदान गर्दछ | विद्यार्थीहरु र आभिभावकहरुलाई भविष्यको शिक्षा र पेशाको ’boutमा बिस्तृत जानकारी दिनुको साथै सही निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ |

हामीले संकलन गरेको एकीकृत पेशा र शिक्षाहरुको तथ्यांकले मुख्यत नेपालमा उपलब्ध पेशाको विस्तृतरुपमा जानकारी गराउदछ र पछी सबैको सहयोगबाट उक्त पेशालाई आवश्यक शैक्षिक बाटोको पनि जानकारी दिलाउने छौ |