अभिभावकको लागि सी.डी.एन

अभिभावकहरुको बालबालिकाको पेशागत र शैक्षिक भविष्य छनोटमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ | तपाईको बालबालिकाहरु माथि उच्चतम शैक्षिक आशा हुनुको साथै उनिहरु पनि राम्रो अध्ययन गर्न चाहन्छन् |

हाम्रो समाजमा केही पेशाहरुलाई उच्च स्तरीय मान्यता दिएको पाइन्छ | केही पेशाहरु, डक्टर, पाइलट तथा इन्जिनियरहरु मात्र सफल पेशागत भविष्य हो भन्ने मान्यता छ | तर प्राकृतिक रुपमानै हरेक व्यक्ति एक अर्कामा

बालबालिकको पेशागत वा शैक्षिक इच्छा र अभिभाबकको बालबालिकाप्रतिको आशाहरु प्राय मेल खाएको पाइदैन | केहि बालबालिकाहरुले पेशागत भविष्य आफ्नो इच्छाको आधारमा नभई अभिभाबकको छनोटको आधारमा रोजेका पाइन्छ | परिणामस्वरुप अभिभावक र बालबालिका दुवैको इच्छा पुरा नहुन सक्छ | जसको अन्त्य निराशाजनक हुन् सक्छ | बालबालिकाहरुको पेशागत भविष्य स्वयंले छनोट गर्ने वा अभिभावकले?…

एउटा करियर (वृति) निर्देशकको नाताले हामी अभिभावकहरुलाई बालबालिकाहरुको इच्छा अनुसारको पेशागत भविष्य रोज्न दिनुहोस् भन्ने सल्लाह दिन्छौ| तर पेशागत भविष्य रोज्दा तपाईको सहयोगको पनि आवश्यक पर्दछ | हामीले शैक्षिक तथा श्रम बजारको समुर्ण जानकारीहरु, शैक्षिक तथा पेशागत विकल्पहरु पनि प्रदान गरेका छौ जसले तपाईलाई सहि व्यवसायिक जीवन छनोट गर्न सहज हुनेछ |

विशेषगरि बालबालिकाहरु युवा अवस्थामा प्रवेश गर्ने क्रममा बिभिन्न मानसिक र शारीरिक परिवर्तन आउछन् यो प्राकृतिक प्रक्रियानै हो | त्यस्तैगरी सही शैक्षिक र पेशागत करियर (वृति) छनोट गर्ने कुराले पनि थप तनाव बनाएको पाइन्छ | यो अवस्थालाई अभिभावकहरुले स्वभाविक रुपमा लिएर उनीहरुको इच्छा, क्षमता र मुल्यहरुमा आधारित रहेर मार्ग निर्देशन,सरसल्लाह दिनुपर्दछ | यदि आवश्यक परेमा करियर परामर्शकर्ता, सम्बन्धित शिक्षक र विशेषज्ञहरुको पनि सहयोग लिनुपर्दछ |

व्यवसायिक करियर (वृति) परामर्शकर्ताले विभिन्न क्रियाकलाप र माध्यमबाट बालबालिकाको व्यक्तिगत इच्छा, क्षमता र मुल्यहरु पत्ता लगाउन सघाई सो अनुसारको सम्भावित पेशाहरु पनि सिफारिस गर्दछन् | यदि बालबालिकाहरुले इच्छा, क्षमता र मुल्यहरु अनुसारको पेशागत भविष्य छनोट गरे भनि सन्तोषजनक पेशागत जीवन यापन गर्न सफल हुन्छन् |

Assessement SlimAssessment BasicAssessment DeluxeGlobalized Life PlanningIndividual Counseling