Assessment Deluxe

Assessment Deluxe मा तलका विशेषताहरु समावेश गरेको छ |

  • तपाईको व्यक्तित्व विवरण अनलाइनमा प्रदान गर्नुको साथै नेपालमा उपलब्ध ३५० भन्दा बढी पेशाहरु मध्ये तपाईको व्यक्तित्वको आधारमा सुहाउने पेशाहरु सिफारिस गर्ने |
  • पछिका दिनहरुमा पनि व्यक्तिगत परिणाम अनलाइनमा हेर्न मिल्ने पद्धति |
  • सिडीएनको व्यावसायिक करियर परामर्शकर्ताले तपाईसंग लगभग ४५ मिनेट सम्म अन्तरक्रियात्मक र सिर्जनात्मक क्रियाकलाप गरि करियर र शिक्षा सम्बन्धि योजना बनाउन सहयोग गर्ने |
  • तपाईको आर्थिक, शैक्षिक, व्यक्तिगत रोजाईलाई मध्यनजर गरि सिफारिस गरिएका पेशाहरु मध्ये १० वटा पेशा छनोट गर्न सघाउने |
  • श्रम बजार, शैक्षिक अवस्था साथै करियर संग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्न सकिने |

 

Assessment Deluxeको प्रक्रिया के हो?

Online Assessment भर्दा तपाईले दिएका वैकल्पिक प्रश्नहरुको उत्तरमा आधारित रही कम्प्युटर प्रक्रियाबाट गणना गरि व्यक्तिगत परिणाम उपलब्ध गरिन्छ | तपाईमा भएको व्यक्तित्व, व्यावसायिक उत्प्रेरणा र व्यावसायिक कार्यप्रतिको इच्छाको आधारमा सुहाउदो पेशाहरु गणितीय पद्दतिबाट गणना गरि प्रदान गरिन्छ | परिणाम हेर्दा व्यक्तिगत शिक्षा, आर्थिक अवस्था र व्यक्तिगत रोजाईलाई मध्यनजर गरेर पेशाहरु फिल्टर पद्दतिको प्रयोग गरि छनोट गर्न सक्नुहुन्छ |

साथसाथै यो प्याकेजमा सिडीएनका करियर परामर्शकर्ता संग लगभग ४५ मिनेटसम्मको करियर तथा शैक्षिक परामर्श लिने मौका पनि पाउनुहुन्छ |  यो अन्तरक्रियात्मक समयमा तपाईले आफ्नो व्यक्तित्व, करियर र शिक्षाको ’boutमा मनमा लागेका सम्पूर्ण जिज्ञासाहरु सोध्न सक्नुहुन्छ | तपाईसंग गरेका सम्पूर्ण कुराहरु गोप्य रहने भएकोले करियर तथा शिक्षा छनोट गर्ने क्रममा आएका र आउन सक्ने समस्याहरु खुलेर भन्न सक्नुहुन्छ | सो अनुसार करियर परामर्शकर्ताले तपाईको जिज्ञासाहरु मेटाउदै सहि निर्णय लिन सहयोग गर्नुहुन्छ |

यसबाहेक निश्चित समय भन्दा कम समयमा तपाईका करियर तथा शैक्षिक जिज्ञासाहरुको समाधान भएमा करियर परामर्शकर्ताले तपाईको व्यक्तिव झल्काउने करियर निर्णय गर्न सघाउनुको साथै तपाईको क्षमताहरु पत्ता लगाई सो अनुसार पछिको बाटो पनि देखाउनुहुन्छ |

नोट: हालको समयमा व्यक्तिगत करियर परामर्श सत्र काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिरको क्षेत्रमा प्रदान गर्न असमर्थ भएकोले यो सेवाको सट्टामा अरु के गर्न सकिन्छ भनि फोन सम्पर्कबाट (०१६६१३८९३) छलफल गर्न सक्छौ | 

 Online Deluxe                    Offline Deluxe

मूल्य रु.१८०० /-                           १८०० /-