हाम्रा सेवाहरु

 • Online Assessment Test
  व्यक्तित्व मुल्यांकन 
 • My Future Pro
  मेरो भविष्य 
 • क्षमतामा आधारित मुल्यांकन 
  Individual Feedback and Career Counseling
  व्यक्तिगत करियर(वृति) परामर्श
 • Job Sector and Labor Market Workshop
  पेशा क्षेत्र र श्रम बजार कार्यशाला