व्यक्तिगत करियर (वृति) परामर्श

व्यक्तिगत करियर (वृति) परामर्श, तालिमप्राप्त परामर्शकर्ता द्वारा अनलाइन परिक्षण गरेको व्यक्तिसंगै बसेर अनलाइन परिक्षणको परिणामको ’boutमा विस्तृत वर्णन गर्नु हो | व्यक्तिगत करियर (वृति) परामर्श गरेपछि  तपाइको  व्यक्तित्वको ’boutमा पुर्ण जानकारी पाउनुको साथै, नेपालमा रहेका कार्य क्षेत्रहरु, नेपालमा उपलब्ध पेशाहरुका लागि  आवश्यक पर्ने योग्यता र श्रम बजारको ’boutमा स्पस्ट जानकारी पाउनुहुनेछ | यस सत्रको उद्धेश्य भनेको युवाहरुलाई आफ्नो इच्छामा आधारित रहेर व्यक्तित्वसंग उपयुक्त हुने  श्रम बजारमा उपलब्ध पेशा क्षेत्र छनोट गर्न सहयोग गर्नु हो र आफुले रुचाएको भविष्यको पेशा प्राप्त गर्न को लागि उपयुक्त शैक्षिक बाटोहरुको दिशानिर्देश गर्नु र श्रम बजारको वास्तविकतामा छर्लंग पार्नु हो |

सामान्यतया परामर्श सत्र ३० मिनेटको हुन्छ तर प्रति व्यक्ति कति समयको परामर्श रहन्छ भनेर हरेक व्यक्तिमा, उनीहरुको परिवारिक पृष्ठभूमिले र उनीहरुलाई प्राप्त करियर सुझावको आधारमा निर्भर हुन्छ |

work-in-progress-signअनलाइन मुल्यांकन पुरा गर्ने क्रममा रहेको हुदा अहिले सम्म हामीले कागजी रुपको मनोवैज्ञानिक मुल्यांकन लिएर विश्लेषण गरिरहेका छौ |

अनलाइन मुल्यांकनको विकास भइसकेपछी तपाइको सम्पूर्ण तथ्यांक अझ अनलाइनमा नै उपलब्ध हुनेछ, त्यसैले यो सुबिधा उपलब्ध भएपछी तपाइले आफ्नो व्यक्तित्वको ’boutमा सम्पूर्ण जानकारीहरु अनलाईनमार्फत नै पाउनु हुनेछ |