श्रम बजार र पेशागत क्षेत्रहरु

करियर दिशा नेपालले गरेको अनुसन्धानको आधारमा नेपालमा उपलब्ध श्रम बजारलाई २० क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ | यी श्रम क्षेत्रहरुभित्र ३०० भन्दा बढी शैक्षिक तथा व्यवसायिक तालिम गरेर गर्न सकिने पेशाहरु जस्तै कृषि टेक्निसियन देखि वेल्डर, तिब्बतीयन आम्ची देखि पशुपालन पेशा सम्म पर्दछन् | अधिकांश विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध पेशागत क्षेत्र तथा पेशाहरुको ’boutमा पूर्ण जानकारी नभएको तथा केही प्रचलित पेशाहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिने परम्परा भएकोले आफ्नो व्यक्तित्व, क्षमता र इच्छा अनुसारको करियर छनोटको निणर्य लिन कठिन भइरहेको पाइन्छ | यो कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालमा उपलब्ध श्रम बजारको ’boutमा पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नु हो | यो अन्तरक्रियात्मक कार्यशालामा तपाईहरुलाई सानो-सानो समुहमा विभाजन गराई पेशा क्षेत्र सम्बन्धित विभिन्न खेलहरु खेलाइन्छ जस्ले व्यक्तिगत रुपमा म को हो? व्यक्तित्व अनुसारको सुहाउदो पेशा कुन हो? नेपालमा उपलब्ध पेशाहरु के-के हुन्? सम्बन्धित पेशा क्षेत्रको शब्दावली, आवश्यक क्षमता, रोजगारदाता र पेशाहरु के-के हुन् भनि छुट्टाउन सक्दछन् | श्रम बजार कार्यशालाको अन्त्यमा सहभागीहरुले आफुलाई मन पर्ने पेशाको विस्तृत विवरण झल्काउने पोस्टर तयार गरि अन्य सहभागी अगाडी प्रस्तुत गर्दछन् |

लगानी: रु १२,५००

Want to know about Nepali jobs?