मेरो भविष्य

विशेष गरि १४-१७ वर्ष उमेर समुहका युवाहरुलाई मध्यनजर गरेर विकास गरिएको सामुहिक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम मेरो भविष्य हो | मेरो भविष्यमा समावेश गरिएका अन्तरक्रियात्मक अभ्यासहरु गरि विद्यार्थीहरुले आफ्नो व्यक्तित्व, चाहना, क्षमता र मूल्यहरुको ’boutमा थाहा पाउछन् र सो अनुसार भविष्यमा के गर्ने भनी परिकल्पना गर्न सक्दछन् | विद्यार्थीहरुले ‘मेरो भविष्य’ अभ्यास, करियर परामर्शकर्ता, शिक्षक तथा अभिभावकको सहायताबाट सम्पन्न गर्न सक्दछन् |

‘मेरो भविष्य’ मार्फत विद्यार्थीहरुले व्यक्तिगत तथा साथीहरुको ’boutमा पनि विस्तृत जानकारी पाउछन् | ‘मेरो भविष्य’मा समावेश गरिएका सम्पूर्ण अन्तरक्रियात्मक अभ्यासहरु मार्फत विद्यार्थीहरुले व्यक्तिगत मुख्य ३ वटा इच्छा,  क्षमता, मूल्यहरू पत्ता लगाउछन् | सो अनुसार व्यक्तिगत इच्छालाई विकास गर्न योजना बनाउन, आफुमा भएका इच्छा , क्षमता र मूल्यहरूमा आधारित रहेर सम्बन्धित पेशा क्षेत्रहरु पत्ता लगाउन ‘मेरो भविष्य’ ले सहयोग गर्दछ | मेरो भविष्य अभ्यास गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरुका सम्पूर्ण जिज्ञासाहरु करियर परामर्शकर्ताले मेटाउनु हुन्छ |

‘मेरो भविष्य’ अभ्यास एक चोटीमा १० वा सो भन्दा बढी युवाहरुको समुहमा नेपाल अधिराज्य भरि संचालन गर्न सकिन्छ | हामीले विद्यार्थीहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर पनि ‘मेरो भविष्य’ अभ्यास निर्माण गर्दछौ | यदी तपाईलाई मेरो भविष्यमा समावेश केहि भाग मात्र गर्न चाहनुहुन्छ भने सिडीएन कार्यालयमा सम्पर्क (०१ ६६१३८९३) गर्नुहोला |   यदी व्यक्तिगत रुपमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने भिएचएस भक्तपुरले भक्तपुर र काठमाण्डौमा पनि यो सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ |

  1. सी. डी. एन. मेरो भविष्य – इच्छाहरु
  2. सी. डी. एन. मेरो भविष्य – क्षमताहरु र मूल्यहरु
  3. सी. डी. एन. मेरो भविष्य – मेरो परियोजना
  4. सी. डी. एन. मेरो भविष्य – मेरो जीवन मार्ग